Copyright©2021-protertercume.com. Her hakkı mahfuzdur.
HİZMETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

-Tercüme bedelleri boşluksuz 1.000 karakter üzerinden hesaplanır. Fiyata KDV (%18) dâhil değildir.

-Noter tasdik işlemleri, masrafları müşteriye ait olmak üzere, hiçbir ek hizmet bedeli talep edilmeksizin şirketimiz tarafından gerçekleştirilir. Noter tasdik işlemleri esnasında Noterlik kurumunun kural ve koşullarına (çeviri yapılan evrakın orijinalinin ibraz edilmesi, bedel içeren sözleşme çevirileri için, damga vergisinin ilgili kuruma (vergi dairesi, hazine, vs.) ödendiğine dair ispatlayıcı belge sunulması, vs.) uyulması mecburidir.  Şirketimizin bu hususta herhangi bir müdahale hakkı, yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

-Valilik ve kaymakamlık makamları ile konsolosluklar Apostil şerhi ve konsolosluk onayı işlemlerinin bizzat belge sahibi veya onun yetkilendirdiği kişilerce takip edilmesini talep ettiğinden, normalde bu işlemler şirketimiz tarafından gerçekleştirilememektedir. Ancak, şirketimiz personeline yazılı yetki verilmesi durumunda Apostil işlemi hiçbir ek hizmet bedeli talep edilmeksizin şirketimiz tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Talep edildiği takdirde, Apostil ücreti müşteriye aittir.

-Orijinal belgeler ve bunlara ait çeviriler elektronik ortamda (e-posta ile) ve talep edilmesi halinde, istenilen diğer formatlarda (yazılı kopya, CD, vs.) elden, kargo veya kurye ile iletilir.

-Müşteri tarafından talep edilmesi halinde Hizmet Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi imzalanabilir.

-Üzerinde mutabık kalınan çeviri süresi, onay verildiği andan itibaren başlar. Onaydaki gecikmeden kaynaklanan süre aşımlarından şirketimiz sorumlu değildir.

-Ardıl sözlü çeviri hizmetleri için en az 48 saat önceden istekte bulunulmalıdır.
HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR

Yazılı Çeviri
Sözlü Çeviri (Ardıl)
Noter Tasdiki
Apostil Tasdiki*
Redaksiyon
Yerelleştirme
HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Teknoloji-Mühendislik-İletişim
Ticaret-Gümrük-Nakliye-Denizcilik
Gıda
Hizmet-Hukuk
Medikal
* Firmamız çalışanına yetki verilmesi kaydıyla